Tvedestrand kirkelige fellesråd > Råd og utvalg
 


Råd og utvalg

TVEDESTRAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Leder:   Liv Damsgård Tomter, livtomter@gmail.com - Dypvåg menighet

Nestleder:   Gunhild Goderstad, goder@online.no - Holt menighet

Medlem:   Bjørn Gustavsen Krabbesund, bjorn.gustavsen.krabbesund@gmail.com - Holt menighet

Medlem:   Øyvind Fossdal, britt@designkokken.no - Dypvåg menighet

Medlem:  Helene Tveide, helene.tveide@tvedestrand.kommune.no - Tvedestrand menighet

Medlem:   Frode Seiersnes, frodeseiersnes@gmail.com -Tvedestrand menighet

Medlem:   Ragnhild E. Floberg, rf@tvedestrand.kirken.no - prost

Medlem:   Morten Foss, morten.foss@arendal.kommune.no - kommunens representant

Les mer..

TVEDESTRAND MENIGHETSRÅD

Leder:  Frode Seiersnes, frodeseiersnes@gmail.com

Nestleder og sekretær: May Tone Voje-Johansen

Kasserer:  Nina Aadnesen

Medlem:  Wenche Lund

Medlem: Kari Anne Walle Bjerkaker

Medlem: Helene Tveide

Varamedl: Kjetil Rødland

Varamedl: Maria L. Damsgård

Geistlig medl: Eckhard Graune

Les mer..

DYPVÅG MENIGHETSRÅD

Leder: Ragna Marie Haugland, ragna_marie@hotmail.com

Nestleder: Bjørge Vågsmyr

Kasserer:  Ole Petter Holm

Sekretær:  Tor Sørlie

Medlem: Liv Benedikte Damsgård Tomter

Medlem: Øyvind Fossdal

Medlem:  Guttorm Eskild Nilsen

Varamedl: Yngve Werner Monrad

Geistlig medl: Eckhard Graune

 

Les mer..

HOLT MENIGHETSRÅD

Leder:  Knut Sandblost, knsand@hotmail.com

Nestleder: Torkil Ausel

Kasserer: Karin Lilleødegård

Medlem: Elisabeth Ottersland

Medlem: Gunhild Goderstad

Medlem: Tore Lilleholt

Medlem: Bjørn Gustavsen Krabbesund

Varamedl: Liv Haugerudbråten

Geistlig medl: Robert Knudsen

Les mer..
26. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tvedestrand kirkelige fellesråd Powered by Agrando