Tvedestrand kirkelige fellesråd > Kontakt oss
 


Kontakt oss

Kirkevergekontoret

Kirkevergekontoret

Adresse: Tjennaveien 35

(Vatnebygget),

4900 Tvedestrand

 

Telefon:   37 19 96 93

37 19 96 94

37 19 96 95

Telefaks: 37 19 96 18
Åpent: mandag - fredag 08:00 - 15:00
Send E-post

Les mer..

Bjørg Haaland Bjørnstad

Bjørg Haaland Bjørnstad

Kirkeverge

Telefon: 37 19 96 94 / 945 23 199

Mandag-fredag 08.00-15.30
E-post: kirkevergen@tvedestrand.kirken.no

Les mer..

Linda Seilskjær Frydendal

Linda Seilskjær Frydendal
Sekretær

Telefon: 37 19 96 95

Mandag og torsdag 08.00-15.30

E-post: post@tvedestrand.kirken.no
Les mer..

Venke Vestervik

Venke Vestervik

Menighetssekretær

Telefon: 37 19 96 93

Tirsdag og fredag 08.00-15.30

E-post: menighetskontor@tvedestrand.kirken.noLes mer..

Ragnhild Eikeland Floberg

Ragnhild Eikeland Floberg

Prost i Aust-Nedenes
Telefon: 37 19 95 26 - mobil 900 65 245
Kontortid etter avtale
E-post: prost@tvedestrand.kirken.no

Les mer..

Eckhard Graune

Eckhard Graune

Sokneprest i Tvedestrand og Dypvåg
Telefon: 37 19 95 25 / 40044153
Kontortid: etter avtale
E-post: eg@tvedestrand.kirken.no

Les mer..

Lars Lauvvik Ørland

Lars Lauvvik Ørland

Sokneprest i Holt og ungdomsprest for Dypvåg, Holt og Tvedestrand

Tlf:  92642810/37199528

Epost: lars@tvedestrand.kirken.no

Les mer..

Per Emanuelsen

Per Emanuelsen

Prostidiakon

Per Emanuelsen

Mobil: 977 19 173

Aust-Nedenes prosti tirsdag, onsdag og torsdag i partallsuker
E-post: pe-em@online.no

Les mer..

Hans van der Meijden

Hans van der Meijden

Kantor

 

 

Telefon: 37 19 95 27 / 416 25 605

 

Kontortid etter avtale

E-post: hvdm@tvedestrand.kirken.no

Les mer..

Knut Holt Sandblost

Knut Holt Sandblost

Klokker i Holt/Kirketjener/Kirkegårdsarbeider
Telefon: 99 49 85 00
E-post knsand@hotmail.com

Les mer..
26. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tvedestrand kirkelige fellesråd Powered by Agrando