Tvedestrand kirkelige fellesråd > Barn > Påmelding Trosopplæring > Lys Våken

Påmelding til Lys Våken

Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:
Postnr:
Poststed:
Er det noe vi trenger å vite om barnet?
Kan vi publisere bilde og navn av barnet i menighetsblad og på våre nettsider?
Vi kan bidra med