Tvedestrand menighet
 


Tvedestrand menighet
Tvedestrand menighet

Gudstjenestegruppe

Det er menighetens VI som feirer gudstjeneste. Dette må gjenspeile seg ved gudstjenesteforberedelsen og gjennomføringen. Derfor har menighetsrådet til mål å ha flere gudstjenestegrupper som innvolveres ved dette arbeidet. Vi har 5 grupper som gjerne kan suppleres av flere. Hver gruppe er med å forberede en til to gudstjenester i semesteret. De som er med i gruppen snakker sammen om gudstjenestens tema og diskuterer hvordan poenget kan formidles gjennom tekster, handlinger og musikk. Det er opp til de som er med i gruppen hva de kan tenke seg å gjøre i gudstjenesten. Noen liker å lese tekster eller dramatisere en bibeltekst. Andre foretrekker å gjøre noe praktisk. Kanskje har du lyst å se hvordan en slik gruppe fungerer? Ta gjerne kontakt med lederen i gudstjenesteutvalget som organiserer gudstjenestegruppene, Martha Seiersnes tlf. 95232689.


26. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tvedestrand kirkelige fellesråd Powered by Agrando