Tvedestrand kirke
 


Tvedestrand kirke
Tvedestrand kirke

Tvedestrand kirke, bygget i 1861 etter arkitekt Georg Andreas Bulls tegning av rød teglstein i gotisk stil. Korvinduenes fargede glass har motiver fra bibeltekstene for kirkeåret fra jul itl påske.  Sandblåst glass i hovedskipets vinduer har andre kristne symboler.

Adresse: Kirkekleiva 10

Les mer26. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tvedestrand kirkelige fellesråd Powered by Agrando