TVEDESTRAND MENIGHETSRÅD
 


TVEDESTRAND MENIGHETSRÅD

Leder:  Frode Seiersnes, frodeseiersnes@gmail.com

Nestleder og sekretær: May Tone Voje-Johansen

Kasserer:  Nina Aadnesen

Medlem:  Wenche Lund

Medlem: Kari Anne Walle Bjerkaker

Medlem: Helene Tveide

Varamedl: Kjetil Rødland

Varamedl: Maria L. Damsgård

Geistlig medl: Eckhard Graune

Tvedestrand menighetsråd består av følgende medlemmer 2015-2019:

 

 26. mai 2020 | Logg inn | Copyright 2020 Tvedestrand kirkelige fellesråd Powered by Agrando